Puncte de interes09 august 2022

Bucureşti de la medieval la modern: Biserica Stavropoleos

Situată in Centrul Vechi al oraşului Bucureşti, Biserica Stavropoleos este monument de mare expresivitate al artei medievale târzii româneşti

Biserica Stavropoleos, București

Biserica Stavropoleos, București

Nu poţi să treci prin Centrul Vechi al capitalei şi să nu te opreşti să admiri micuţa Biserică Stavropoleos. O "adevarată bijuterie" , împodobită cu ghirlande şi dantele cioplite în piatră, cu motive florale pe faţadă, la ferestre şi pridvor, lucru mai puţin obişnuit în decorarea clădirilor de cult. “Gingaşa ctitorie” (cum o numeşte istoricul Constantin Giurescu) este considerată printre cele mai valoroase realizari de artă brâncovenească, din ţară.

Este ctitorită la 1724, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, de către arhimandritul grec Ioanichie, venit de la Mănăstirea Gura, din Epir. Acesta a cumpărat în 1722, de la Jupâneasa Despa, locul pe care avea să-şi zidească hanul şi biserica. În perioada medievală, multe hanuri s-au construit în jurul unor biserici şi mănăstiri, în interesul de a asigura finanţarea lăcaşurilor de cult.

Din vechea aşezare nu a rămas decât biserica. Pridvorul bisericii mai păstrează încă fresca originală, bine conservată. Intrarea este mărginită de un portal sculptat în piatră. În partea de sus se află  pisania originală bilingvă (în greceşte si româneşte). Catapeteasma cu uşile împărăteşti şi cu cele două iconostase sculptate în lemn, sunt bine conservate. Icoanele sunt originale, pictate pe fond de aur.

Biserica face parte dintr-un ansamblu mănăstiresc, care cuprinde şi o curte interioară, înconjurată de clădiri monahale, rezultat al unui vast proiect de restaurare început în 1904, după planurile arhitectului Ion Mincu. Restaurarea picturii a fost încredinţată pictorului preot V. Damian.

Mănăstirea Stavropoleos mai deţine o bibliotecă, o trapeză şi o colecţie de obiecte vechi bisericeşti. Biblioteca conţine numeroase volume, ce reunesc un important fond de scrieri patristice, biblice, dogmatice, liturgice, istorice, pastorale, catehetice, dictionare si manuale de limbi clasice, dar si studii despre arta bizantină şi iconoclasmul ortodox, despre istoria si civilizaţia românească a secolului al XVIII-lea şi cultura medievală.

Colecţia de obiecte de artă conţine icoane, obiecte de cult, piese de artă decorativă şi fragmente de frescă, recuperate de la bisericile demolate în timpul regimului comunist. Asezământul Stavropoleos are o mare preocupare pentru muzica bizantină. Cele aproape două sute de cărţi şi manuscrise alcătuiesc cea mai importantă colecţie de gen din România.

În biserică se cântă numai muzică bisericească tradiţională, de influenţă bizantină. Călătorul, obosit de drum si gânduri, se poate retrage şi reculege în acest mic paradis, coborât din alte lumi şi alte timpuri, în mijlocul agitaţiei urbane. Aflat aici, simţi că liniştea divină te înfăşoară în binecuvântarea ei, iar odihna binemeritată se aşterne peste gânduri şi trup.  

Informatii: www.crestinortodox.ro     

Elena Radu

AEROPORTURI


CONSULATE GENERALE


NUMERE DE TELEFOANE UTILE

 • 112 - Apeluri de urgenta (Nr. unic de urgenta)
 • 118932 - Informatii numere de telefon
 • 1958 - Ora exacta
 • 0256-437973 - Centrul de Informare Turistica Timisoara
 • 0256-493806 - Informatii CFR
 • 0256-493471 - Autogara Autotim Timisoara
 • 0256-493639 - Aeroportul International Timisoara
 • 0256-220835 - Oficiul Registrul Comertului
 • 0256-408300 - Primaria Timisoara
 • 0256-493694 - Consiliul Judeţean Timis
 • 0256-493393 - Timpark ( N. Titulescu 10- ADP)
 • 0256-402703 - Politia rutiera
 • 0256-246112 - Politia locală

TAXI

 • Radio Taxi - 0256-940
 • Euro Taxi - 0256-941
 • Pro Taxi - 0256-942
 • Fan Taxi - 0256-944
 • Tudo Taxi - 0256-945
 • Autogen Taxi - 0256-988

ÎNCHIRIERI AUTO

International editions:   English | Italiano | Română